Harmonie v designu vzniká například opakováním stejných či podobných prvků v určitém rytmu…jako v hudbě je i v designu opakování přirozeně přitažlivé a dělá celé dílo dynamické a zajímavé. Toto dílo je harmonický a funkční hudební nástroj.