Inspiraci lze nalézt všude…hmyzí hotel má vyváženou kompozici, která lahodí našemu oku i duši…působí uklidňujícím dojmem, protože všechny elementy jsou v rovnováze a žádný nepřitahuje naši pozornost natolik, aby upozadil ty ostatní.